Historien bag autisme 4700

Det primære formål er at etablere et netværk mellem personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser, forældre, pårørende og fagfolk. Flere lærere og pædagoger bakker op om initiativet.
Den helt store hurdle for familier med autisme tæt inde på livet er usikkerhed om fremtiden – men her og nu er det største problem nok skiftende (eller slet ingen) eller forskelligartetheden af sagsbehandlingerne.
Vi kan også godt frygte en vis portion politisk over- og underbud, når vi kommer frem til budgetforhandlingerne, hvor netop udgifter til vidtgående specialundervisning ofte står for skud, da visse politikere tror, at løsningen for alle – også autister – er udslusning i den såkaldte ”rummelige folkeskole”, men hvor rummelig er den egentlig? Kan skolen rumme vores børn – og kan de rumme skolen?