www.Autisme4700.dk

 

 

Diagnoser inden for autisme

 

 

De fire diagnoser inden for autismespektret er som følger:

  • Aspergers syndrom

  • Infantil autisme

  • Atypisk autisme

  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret

 

Aspergers syndrom:
Aspergers syndrom blev først en officiel diagnose i 1992 (1994 i Danmark). Mennesker med Aspergers syndrom er normaltbegavede, og de har ikke sproglige vanskeligheder. Deres sproglige udvikling kan dog være meget anderledes end almindelig børns. For eksempel kan de begynde at tale enten meget tidligt eller meget sent, og deres sprog bærer præg af en anderledes måde at tænke på.

 

Mennesker med Aspergers syndrom får som regel deres diagnose lidt senere end børn med infantil autisme, fordi syndromet som regel først opdages, når de begynder i skolen, hvor der begynder at blive stillet større sociale krav til børn.

Mange med Aspergers syndrom får først diagnosen, når de er blevet voksne, fordi den ikke fandtes, da de var børn. Mennesker med Aspergers syndrom har problemer med de to punkter i triaden, der drejer sig om socialt samspil og infleksibilitet.

Infantil autisme:
De fleste børn med infantil autisme får som regel stillet diagnosen inden treårsalderen. I de fleste tilfælde har de dog vist tegn på tilstanden allerede som helt spæde. Nogle mennesker med infantil autisme har begavelsesmæssige vanskeligheder. Mennesker med infantil autisme har vanskeligheder inden for samtlige punkter i triaden.

Atypisk autisme:
Før i tiden gav man diagnosen atypisk autisme til mennesker, der havde svære begavelsesmæssige vanskeligheder. I dag giver man diagnosen til mennesker, der kun opfylder et eller to af kriterierne i triaden. Ofte er et andet handicap dominerende hos personer med atypisk autisme. 

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret (GUU):
Man giver diagnosen Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret, hvis barnet eller den voksne kun opfylder nogle af kriterierne for autisme, og/eller hvis vanskelighederne ikke var tydelige, før barnet var mere end seks år gammel. For eksempel kan et barn få diagnosen, hvis det kun har vanskeligheder med kommunikation og fleksibilitet, men ikke har de store problemer med social interaktion. Diagnosen gives i dag ofte til unge voksne, som har været specielle i hele skoleforløbet, men alligevel har klaret sig gennem skolen.

 

Autismespektrumtilstande – GUA og MCDD

 

De gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller autismespektrumtilstandene (ASD) kendetegnes primært ved den sociale forstyrrelse og den centrale lidelse er Infantil autisme. Autismediagnosen blev første gang præsenteret i 1943 af Leo Kanner. Hans observationer vakte stor opmærksomhed og var i en årrække de væsentligste afgrænsningskriterier for tilstanden ”tidlig infantil autisme”. Tilstanden har haft talrige betegnelser gennem tiden – og hver enkelt betegnelse dækker over en særlig opfattelse af autisme og forskellige forståelser af årsagerne til forstyrrelsen (autistisk forstyrrelse, tidlig infantil autisme, autistisk psykopati, barndomspsykose, kerneautisme, klassisk autisme etc.).

 

 

 

 

 

Besøg vores sponsorer

 

 

Autisme 4700

Copyrigth autisme4700.dk 2012-2013